Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Persbericht – waarom de IRGC op de EU-lijst van terroristen moet worden geplaatst

Persbericht – waarom de IRGC op de EU-lijst van terroristen moet worden geplaatst

NIEUW JURIDISCH RAPPORT CONCLUDEERT DAT DE IRGC OP DE EU-TERRORISTENLIJST MOET WORDEN GEPLAATST

In de afgelopen jaren hebben Europese inlichtingendiensten een toenemende en verontrustende aanwezigheid van agenten van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) binnen de Europese Unie waargenomen. Deze agenten richten zich voornamelijk op dissidenten van het regime in Teheran en op pro-Israëlische en pro-Joodse entiteiten. De IRGC heeft een goed gedocumenteerde staat van dienst als het gaat om politieke moorden en intimidatietactieken op EU-grondgebied.

thinc. heeft vandaag zijn witboek gepubliceerd over de wettelijke voorwaarden voor opname van de Islamitische Revolutionaire Garde (IRGC) op de terreurlijst van de Europese Unie.

De wettelijke voorwaarden voor het opnemen van organisaties in de EU-terreurlijst zijn vastgelegd in Gemeenschappelijk Standpunt 2001/931 en Verordening (EG) nr. 2580/2001, die moeten worden geïnterpreteerd en toegepast in overeenstemming met de jurisprudentie van het Europees Hof van Justitie (EHvJ).

Onze uitgebreide studie concludeert dat aan deze voorwaarden is voldaan en dat de Raad van de EU de politieke en wettelijke verplichting heeft om de IRCG in zijn geheel als terroristische organisatie aan te merken, in navolging van het precedent dat de Verenigde Staten in 2019, en meer recent Canada in 2024, hebben geschapen.

Wanneer met betrekking tot een persoon, entiteit of groep aan de voorwaarden van het gemeenschappelijk standpunt is voldaan, heeft de Raad niet alleen het recht om die persoon, entiteit of groep op de terreurlijst te plaatsen en te handhaven, maar heeft hij ook een wettelijke verantwoordelijkheid om dat te doen.

Het gemeenschappelijk standpunt en de verordening zijn aangenomen om de verplichtingen van de EU-lidstaten uit te voeren overeenkomstig Resolutie 1373/2001 van de VN-Veiligheidsraad, een bindende resolutie (hoofdstuk VII) die is aangenomen na de terroristische aanslagen van S11 in de Verenigde Staten. Deze resolutie verplicht de lidstaten van de VN onder andere om “dringend samen te werken om terroristische daden te voorkomen en te onderdrukken, onder andere door meer samenwerking” en om “de nodige stappen te ondernemen om te voorkomen dat terroristische daden worden gepleegd, onder andere door andere staten vroegtijdig te waarschuwen door informatie uit te wisselen”.

Wereldwijd terrorisme is een integraal onderdeel van het buitenlands beleid van Iran. Deze wereldwijde terroristische agenda wordt voornamelijk gepland en uitgevoerd door de IRGC. De terroristische capaciteiten en activiteiten van de IRGC zijn in de loop der tijd toegenomen. De IRG is verantwoordelijk voor of betrokken bij alle terrorisme-gerelateerde activiteiten van het Iraanse regime buiten Iran. Veel van de terroristische aanslagen en complotten van de IRGC worden gepleegd op het grondgebied van de EU.

In de Iraanse grondwet staat dat het de missie van de IRG is om de Islamitische Revolutie ideologisch na te streven, buiten de grenzen van Iran, verwijzend naar de last van de ideologische missie, d.w.z. Jihad op de weg van God en strijd op de weg van uitbreiding van de soevereiniteit van Gods wet in de wereld.De hiërarchie van de IRG geniet absolute discretie bij het bepalen van doelstellingen en beleid, zonder andere beperkingen dan die welke zijn opgelegd door de Opperste Leider van de Republiek. Dit gebrek aan verantwoording heeft ertoe geleid dat sommigen de IRGC omschrijven als een “parallelle staat” of “diepe staat”. Deze afwezigheid van constitutionele beperkingen verhoogt het risico dat de acties van de IRGC de mensenrechten of het internationaal recht schenden.

De IRGC destabiliseert ongetwijfeld het Midden-Oosten en daarmee de wereld. De IRGC opereert via zijn gevolmachtigden zoals Hezbollah. Het is goed gedocumenteerd dat de IRGC consequent fondsen en hulp aan Hamas heeft verstrekt in de wetenschap dat deze middelen terreur en geweld tegen Israël zouden aanwakkeren.

Deze omstandigheden hebben het debat in Europa weer aangewakkerd over de dringende noodzaak om de IRGC als geheel aan te merken als terroristische organisatie omwille van de veiligheid van EU-burgers en inwoners.

Op 24 april 2024 herhaalde het Europees Parlement “zijn reeds lang bestaande verzoek aan de Raad en de vicevoorzitter van de Commissie/hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid (VV/HV) om de IRGC toe te voegen aan de EU-lijst van terroristische organisaties en benadrukt dat dit besluit allang had moeten worden genomen”.

Volgens het gemeenschappelijk standpunt kunnen de hoge vertegenwoordiger voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid of lidstaten het initiatief nemen tot een voorstel om een terroristische organisatie aan te wijzen. De hoge vertegenwoordiger bevindt zich naar onze mening in een betere positie om het voorstel te initiëren, aangezien de aanwijzing van de IRG waarschijnlijk gebaseerd zal zijn op besluiten van bevoegde autoriteiten van derde landen en coördinatie met hen vereist zal zijn.

VOOR MEER INFORMATIE: [email protected]

Download hier de samenvatting van het witboek van de IRGC Executive

Download het volledige juridische rapport inclusief samenvatting hier

Share this

Table of Contents

Steun thinc. - Uw gids voor Israël en het internationaal recht

Welkom. thinc biedt ons groeiende netwerk van vrienden en experts wereldwijd inzichten die van belang zijn in het conflict tussen Israël en hun tegenstanders door de lens van het internationaal recht.
– Steun ons vanaf vandaag vanaf €5 per maand.